UK kalendár IPSC pretekovSVK kalendár IPSC pretekovHU kalendár IPSC pretekovHU kalendár IPSC pretekovHU kalendár IPSC pretekov

ONLINE RESULTS MATCH

2011

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

1.kolo SPL 2011

76,38%18,69%3,36%1,57%0,21%

Extraliga SADS

71,29%21,89%4,39%2,43%0,51%

BATHORY Cup 2011

77,24%19,35%2,21%1,20%0,56%

2012

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

1. kolo Tekovskej ligy

74,28%20,39%3,33%2,00%0,36%

1. kolo SPL 2012

79,55%17,89%1,97%0,59%0,23%

Mosquito Handgun Match

68,20%22,88%5,32%3,60%0,83%

2. kolo SPL 2012

68,63%24,38%4,24%2,76%1,61%

2. kolo Tekovskej ligy + 3. kolo ligy v ŠSS

76,87%18,37%2,70%2,06%0,63%

BATHORY Cup 2012 - Extraliga SADS

75,74%19,77%3,35%1,15%0,21%

ŠKP Banská Bystrica CUP

68,63%22,99%5,72%2,66%0,36%

Trenčiansky pohár

74,88%19,56%2,87%2,69%0,60%

Cracow Open 2012

66,27%24,79%5,29%3,64%1,33%

4. kolo SPL 2012

77,92%15,80%3,48%2,80%0,95%

Majstrovstvá SR 2012

74,25%21,37%3,13%1,24%0,48%

5. kolo SPL 2012

72,13%21,23%4,17%2,46%0,00%

3. kolo Tekovskej ligy

70,79%21,74%4,69%2,78%0,72%

Airsoft IPSC

79,03%16,51%2,66%1,81%0,38%

Airsoft IPSC - Silvestrovský pretek

82,38%14,22%1,79%1,61%0,89%

2013

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

Artemis Level I

82,70%14,42%1,76%1,11%0,00%

Bathory Cup - Extraliga SADS

77,75%18,38%2,65%1,22%0,11%

1.kolo Tekovskej ligy 2013

74,48%20,14%3,69%1,68%0,41%

SLOVENSKÝ POHÁR

76,75%18,10%3,29%1,86%0,02%

Artemis Level I

76,47%17,76%3,08%2,69%0,17%

Artemis Level II

73,45%20,18%4,02%2,34%0,52%

Artemis Open I+II

74,26%19,73%3,50%2,50%0,50%

Artemis LI

76,71%17,51%3,29%2,49%0,61%

Action Š-Autoservis CUP 2013

83,79%11,57%1,85%2,79%0,27%

2014

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

Action Air IPSC

84,83%10,67%2,78%1,72%0,26%

1. kolo Tekov Match

73,36%20,22%4,32%2,10%0,11%

Slovenský pohár

70,83%22,47%4,28%2,43%0,30%

Trenčiansky pohár

74,15%19,48%3,76%2,60%1,43%

1. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov

77,85%16,55%3,63%1,97%0,12%

2.kolo Tekov Match 2014

73,26%21,46%3,37%1,91%0,09%

2. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov

73,39%15,03%4,86%6,72%0,87%

3. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov

84,17%12,32%1,77%1,74%0,71%

Slovak National Championship 2014

73,27%20,41%4,08%2,24%0,58%

4. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov

79,00%16,08%2,71%2,20%0,15%

5. kolo regionálnej ligy Šariš-Zemplín-Abov

77,66%16,20%2,43%3,71%2,77%

TRITON Fire 2014 - 6. kolo regionálnej ligy Šariš – Zemplín - Abov 2014

76,40%16,78%3,97%2,85%0,99%

3. kolo Tekov Match

77,66%17,18%2,74%2,41%0,14%

Danube cup

75,45%18,87%3,43%2,25%0,73%

Action Š-Autoservis CUP 2014

80,57%13,10%2,95%3,38%0,57%

2015

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

Sinergy LI

74,31%20,16%3,48%2,05%0,52%

LUGER Match 1 - Žilinský putovný pohár

79,03%15,66%2,94%2,37%0,59%

Mosquito 2015

77,42%17,29%3,07%2,23%0,33%

Grand Prix Sellier Bellot

74,27%21,09%3,42%1,22%0,15%

2. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov

80,56%15,12%1,90%2,42%1,08%

3. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov

76,55%18,00%3,57%1,89%0,31%

ALSA PRO CZECHOSLOVAKIA OPEN 2015

79,16%17,03%2,50%1,32%0,09%

Bathory Cup 2015

70,52%22,97%4,22%2,29%0,21%

Danube Cup

79,76%15,70%2,39%2,16%0,25%

Slovak National Championship 2015

79,54%16,31%2,21%1,94%0,88%

3.kolo Tekovskej ligy 2015

79,11%16,92%2,75%1,22%0,00%

2016

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

VIP 17_1_2016

85,97%13,47%0,42%0,14%0,28%

Alsa Pro ARENA 2016 - Winter

77,28%18,65%2,74%1,33%0,02%

Mosquito Handgun Match 2016

78,47%17,14%2,64%1,75%0,41%

ARSENAL CUP 2016

75,52%19,07%3,41%2,01%0,57%

2. kolo Tekovskej ligy 2016

80,64%15,82%2,36%1,18%0,26%

Alsa Pro CZECHOSLOVAKIA OPEN 2016

76,88%19,15%2,89%1,08%0,22%

Danube cup 2016

75,90%18,63%3,43%2,03%0,37%

RDA pištoľ Steel Storm 2016

83,48%11,83%2,07%2,62%0,55%

3. kolo Tekovskej ligy 2016

77,20%18,00%3,01%1,79%0,20%

Alsa Pro ARENA FINAL

72,96%22,51%3,37%1,16%0,17%

2017

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

RDA Bathory Cup 2017

72,80%20,88%3,91%2,42%0,55%

RDA RifleMatch 2017 - Slovak Rifle Championship

67,09%24,74%4,49%3,69%0,75%

Mosquito 2017

75,43%20,02%3,21%1,34%0,18%

PSC Gdansk Open

76,18%18,77%3,08%1,97%0,77%

1. kolo Tekovskej ligy 2017

72,58%19,90%4,64%2,89%0,38%

MOSQUITO Summer 2017

73,03%22,35%3,36%1,26%0,14%

IPSC Shooting-academy Cup

73,64%19,68%4,52%2,15%0,61%

2. kolo Tekovskej ligy 2017

75,42%18,19%3,47%2,91%0,41%

Alsa Pro CZECHOSLOVAKIA OPEN

74,72%20,57%3,40%1,30%0,24%

IPSC Match

83,45%13,52%1,10%1,93%0,28%

IPSC pretek pre začínajúcich strelcov

80,97%15,04%1,94%2,05%0,00%

2018

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

VIP

76,55%18,91%3,33%1,21%0,00%

VIP

83,29%14,98%1,19%0,53%0,00%

VIP

82,66%14,74%1,65%0,95%0,00%

VIP

82,45%13,86%2,98%0,71%0,00%

IPSC pre začiatočníkov

85,69%12,50%1,09%0,72%0,00%

VIP

75,32%19,35%3,49%1,85%0,00%

IPSC pre začiatočníkov

78,15%17,98%2,02%1,85%0,00%

IPSC Artemis LI

84,19%12,70%1,24%1,87%0,87%

IPSC pre začiatočníkov

73,58%20,45%3,62%2,35%0,62%

IPSC pre začiatočníkov

78,65%17,68%2,52%1,16%0,42%

IPSC Artemis LI

80,60%15,37%1,45%2,59%0,43%

IPSC pre začiatočníkov

76,89%19,37%2,26%1,49%0,40%

IPSC pre začiatočníkov

80,73%16,39%1,89%0,98%0,00%

IPSC Artemis LI

80,53%16,84%1,82%0,81%0,18%

IPSC pre začiatočníkov

81,32%16,20%1,54%0,94%0,43%

IPSC Artemis LI

81,45%14,54%2,56%1,45%0,27%

IPSC Artemis LI

86,13%11,93%0,97%0,97%0,57%

IPSC Artemis LI

86,20%12,15%0,72%0,94%0,30%

Artemis Training Match

84,10%13,24%1,09%1,57%0,42%

IPSC Artemis LI

84,03%13,79%1,58%0,60%0,31%

Artemis Training Match

82,63%15,55%1,36%0,45%0,30%

Artemis Training Match

89,74%8,69%0,61%0,97%0,68%

Artemis Mikulášska LI

87,26%11,78%0,57%0,39%0,35%

Artemis Christmas Match

88,61%9,68%0,57%1,14%1,20%

2019

NÁZOV/MIESTO Alpha Charlie Delta MISS PT %

IPSC Artemis LI

89,63%9,80%0,26%0,30%0,45%

IPSC Artemis LI

83,47%14,49%1,28%0,76%0,25%

IPSC Artemis LI

84,71%13,24%1,57%0,48%0,27%

Sinergy Match

76,37%20,07%2,41%1,16%0,21%

IPSC Artemis L1

80,62%15,99%1,94%1,45%0,43%

IPSC Artemis L1

84,81%12,37%1,56%1,26%0,13%

IPSC Artemis LI

79,28%16,80%2,05%1,88%0,55%

IPSC Artemis LI

82,03%14,46%1,56%1,96%0,81%

IPSC Artemis LI

82,78%14,81%1,39%1,03%0,27%

IPSC Artemis LI

77,78%17,94%2,74%1,54%0,67%

IPSC Artemis LI

80,37%16,02%2,20%1,41%0,62%
SHOOTER AREA

CED7000 Shot Timer

RangePack (medium size)

Racer Pouch

IPSC puzdro Race Master Holster

DAA Premium Belt


http://www.sbs-dsa.sk/
 

Prihlásenie registrovaného užívaťeľa

Login
Password