UK kalendár IPSC pretekovSVK kalendár IPSC pretekovHU kalendár IPSC pretekovHU kalendár IPSC pretekovHU kalendár IPSC pretekov

ČO PONÚKA RS

Update Shooting Area - 1.1.2012

 • Možnosť pridania GPS Strelnice
 • Upload TXT výsledkov s preteku
 • ??? Who is Winner ???
 • ! ! ! If It Was That ! ! !

??? Who is Winner ???

"Who Is Winner" umožňuje porovnať vybraných strelcov. Funkcia prepočíta výsledky vybraných strelcov tak, ako keby boli v preteku len oni

! ! ! If It Was That ! ! !

"! ! ! If It Was That ! ! !" umožňuje vybrať jedného strelca a meniť mu hodnoty po stage (napr. zmenenie Mis za A ....) a tak sa strelec môže dozvedieť ako by skončil keby bolo keby.


Registračný systém vznikol za účelom zjednodušenia komunikácie strelcov a organizátorov pretekov. Organizátori, ktorí sa rozhodnú využiť náš systém môžu jednoducho informovať strelcov o aktualitách prípadne zmenách v preteku. Na druhej strane organizátor preteku môže veľmi ľahko získať prehľad o počte prihlásených strelcov do preteku, prípadne vie, aké divízie a kategórie sa mu naplnia.

Systém zahrňuje online vytváranie a editovanie vlastných streleckých podujatí organizátormi. Strelci sa tak môžu registrovať do preteku, bez potreby priamej komunikácie s organizátorom (posielanie prihlášok do preteku e-mailom, telefonické nahlasovanie, atď). Systém umožňuje prostredníctvom administračného rozhrania komunikáciu organizátora s prihlásenými strelcami, umožňuje upload výsledkov a pozvánok. Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať.


Program editácie preteku zahŕňa množstvo funkcií, užitočných pri organizovaní streleckého podujatia.

 • možnost online registrácie
 • možnost registrovania aj do Squad-u, alebo len jednoduchá registrácia do preteku
 • jednoduché nastavenie počtu Squad-ov a počtu pretekárov
 • systém dovoľuje navyšovanie Squad-u alebo počtu pretekárov vo Squad-och aj počas preteku
 • nastavenie ukončenia registrácie do preteku, nastavenie možnosti preraďovania sa v Squad-och priamo pretekárom
 • možnosť strelcov meniť si svoje údaje (napr. divíziu, squad, odhlásenie sa z preteku) bez zásahu organizátora
 • pridávanie a editácia vlastných úvodných textov a informácii o preteku
 • editovanie základných informácií o preteku - časový harmonogram, kontakty
 • upload pozvánok, výsledkov, stage

Kalendár streleckých podujatí

Ďalším účelom programu je centralizovať kalendár pretekov, nielen v SR. Strelci sú nútení prechádzať množstvo stránok, prípadne si zostavovať vlastný kalendár, pretože každá organizácia si vedie vlastný kalendár pretekov. Náš systém umožňuje vkladanie streleckých podujatí aj za týmto účelom, pričom nie je nevyhnutné využiť Registračný systém. Postupne sa nám napĺňa IPSC kalendár (praktická streľba), kalendár CAS streľby (westernová streľba), WFC kalendár a kalendár Športovej Situačnej StreľbySHOOTER AREA

RangePack (medium size)

DAA Premium Belt

IPSC puzdro Race Master Holster

Racer Pouch

CED7000 Shot Timer 

Prihlásenie registrovaného užívaťeľa

Login
Password